Hivatkozási séma


1. Szövegen belüli hivatkozás

Általános megjegyzés: lábjegyzetek csak nagyon indokolt esetben alkalmazandóak.

1.1. Írásműre való hivatkozás szövegen belül:

(Szerző[k] vagy szerkesztő[k] neve[i], kiadás dátuma [első kiadás dátuma, ha eltérő]: oldalszámok)

Példák:

Szerzők száma:

(Anderson 2006)

(Bennett és Kahn-Harris 2004)

(Bennett és tsai. 2004) – kettőnél több szerző vagy szerkesztő esetében

Kiadás ideje:(Descartes 1996 [1647])

(Kacsuk 2005a) - egy szerzőtől származó, több, azonos évben született mű esetén

Oldalszámok:(Bennett és Kahn-Harris 2004: 12)

(Bennett és Kahn-Harris 2004: 12–13)

(Bennett és Kahn-Harris 2004: 12–13; 15; 16)

1.2. Hangfelvételre való hivatkozás szövegen belül:

Általános megjegyzés: hangfelvételre való hivatkozás során az első kiadás dátumát, illetve a szerző(k) neve(i)t – hacsak valamilyen, a tanulmány szempontjából releváns okból nem fontos – elég egyszer, a hangfelvételnek az írásban való legelső említésekor feltüntetni. A hivatkozott kiadás dátumát csak indokolt esetben (különféle keverések, remaster-ek, stb.) szükséges feltüntetni.

Több felvételt tartalmazó kiadvány (LP, EP, kazetta, CD, stb.) esetén:

(Szerző[k] neve[i], Cím, hivatkozott kiadás éve [első kiadás éve, ha eltér]).

Példák:

(Coltrane, Ascension)

(Coltrane, Ascension, 1965)

(Coltrane, Ascension, 2004 [1965])

Később elegendő:

(Ascension)

Több felvételt tartalmazó kiadvány önálló része (pl. egy dal) esetén:

(Szerző[k] neve[i], „Cím", hivatkozott kiadás dátuma [első kiadás éve, ha eltér]).

Példák:

(The Beatles, „Strawberry Fields Forever", 1967)

(The Beatles, „Strawberry Fields Forever", 1994 [1967])

(The Beatles, „Strawberry Fields Forever")

Később elegendő:

(„Strawberry Fields Forever")

Több szerző esetén:

(Patton és Sepultura, „The Waste", 1999)

1.3. Kottára való hivatkozás szövegen belül

(Mozart 1970 [1791])

(Meshuggah 1999)

(Picker és McClatchy 1995)

2. Címek szövegen belüli írásmódja

2.1. Írásmű, kotta címének megnevezése szövegen belül:

Önálló írásmű (könyv, kötet, folyóirat- vagy újságcím) esetén:

Cím (ha eltér az első kiadástól: a hivatkozott kiadás vagy fordítás kiadásának éve [az első kiadás éve])

Példák:

Richard Middleton Studying Popular Music c. művét 1990-ben adták ki először.

Richard Middleton Studying Popular Music (2005 [1990]) c. műve máig fontos mű.

Írásmű része (könyvfejezet, tanulmány, cikk) esetén:

„Cím" (opcionálisan hivatkozott kiadás éve [Opcionálisan első kiadás éve])

Példák:

Becker „The Culture of a Deviant Group: The Dance Musician" című tanulmánya 1963-ban jelent meg először.

Becker„The Culture of a Deviant Group: The Dance Musician" (1997 [1963]) című tanulmánya fontos írásmű a kortárs tánczene-kutatás számára.

2.2. Hangfelvétel címének megnevezése szövegen belül:

Általános megjegyzés: hangfelvétel címének megnevezése során az első kiadás, illetve a hivatkozott kiadás dátumát – hacsak valamilyen, a tanulmány szempontjából releváns okból nem fontos – elég egyszer, a hangfelvételnek az írásban való legelső említésekor feltüntetni.

Több felvételt tartalmazó kiadvány (LP, EP, kazetta, CD, stb.) esetén:

Kiadvány címe (ha eltér az első megjelenéstől: a hivatkozott kiadvány megjelenésének éve [az első megjelenés éve])

Példák:

Ami a kortárs remaster-tendenciát illeti, az Aftermath (2002 [1966]) sok tekintetben az 1980-as években meginduló, ún. „loudness war" mintapéldánya.

Az olyan, 1970-es évek elejéről származó, kritikai gúny tárgyává vált albumokat tárgyalva, mint a Thick as a Brick (1972) és az A Passion Play (1973), Thomas (1993: 26) amellett érvel, hogy ezek Anderson és zenekara virtuozitását illető próbatételként szolgáltak.

John Coltrane és társai számára az Ascension ­hasonló szerepet töltött be.

Több felvételt tartalmazó kiadvány önálló része (pl. egy dal) esetén:

„Darab címe" (ha eltér az első megjelenéstől: a hivatkozott kiadvány megjelenésének éve [az első megjelenés éve])

Példa:

A „Fylingdale Flyer" (1980) remekül jellemzi azt a ritmikai feszességet, amely a Jethro Tull munkásságának mindig is kulcsfontosságú elemét alkotta.

„Élő" stúdiófelvételként a „Try a Little Tenderness" (1966) Redding-féle változatában a ritmusszekció különféle részeit a helyszínen „improvizálták".

2.3. Mozgókép címek megnevezése szövegen belül:

Önálló filmek (játékfilmek és rövidfilmek egyaránt):

Film eredeti / fordított címe, ha van [Filmcím szerző általi fordítása / eredeti címe] (ha eltér az első megjelenéstől: a hivatkozott kiadvány megjelenésének éve [az első megjelenés éve])

Példák:

A megbilincseltek [The Defiant Ones] című filmet 1958-ban vetítették első ízben a filmszínházak.

A megbilincseltek [The Defiant Ones] (1958) c. film értelmezhető az 1950-es évek egyesült államokbeli polgárjogi harcaihoz fűzött kommentárként is.

A fekete színész Sidney Poitier neve – a film másik, fehérbőrű sztárjának, Tony Curtis nevével egyetemben – első ízben A megbilincseltek c. filmben szerepelhetett a főcím alatt.

Sorozat részeit alkotó filmek:

„Az adott rész eredeti / fordított címe, ha van" [Az adott rész szerző általi fordítása / eredeti címe]" (hivatkozott megjelenés éve [első vetítés éve, ha eltérő])

Példa:

Az „Az áldást hozó ének" [The Blessing Way] (1995) az X-akták 3. évadjának első epizódja.

(továbbiakért lásd az önálló filmek címeinek szövegen belüli megnevezését)

3. Szöveg végi irodalom-, hangfelvétel, kotta- és filmjegyzék

3.1. Szöveg végi irodalomjegyzék

Könyv:

Szerző(k) vezetékneve(i) betű szerinti sorrendben (kiadás éve [első kiadás éve, ha eltérő]) Cím. Kiadás helye: Kiadó neve.

Példa:

Anderson, Ch. (2006) The Long Tail: Why the Future of Business is Selling Less of More. New York, NY: Hyperion.

Szerkesztett könyv:

Szerkesztő(k) neve(i) (kiadás éve [első kiadás éve, ha eltérő]) szerk. Cím. Kiadás helye: Kiadó neve.

Példa:

Bennett, A. és Kahn-Harris, K. (2004) szerk. After Subculture. London: Palgrave Macmillan.

Könyvfejezet:

Fejezet szerző(inek) neve(i) (kiadás éve [első kiadás éve, ha eltérő]) Fejezet címe. In Szerkesztő(k) neve(i) szerk, szerk.: Kötet címe. Kiadás helye: Kiadó neve, Oldalszámok.

Példa:

Becker, H. (1997 [1963]) The Culture of a Deviant Group: The Dance Musician. In

K. Gelder és S. Thornton, szerk.: The Subcultures Reader. New York: Routledge, 55–65.

Folyóiratcikk:

Szerző(k) neve(i) (kiadás éve [első kiadás éve, ha eltérő]) Tanulmány címe. Folyóirat neve, évfolyam(szám): Oldalszámok.

Példa:

Kacsuk Z. (2005a) Szubkultúrák, poszt-szubkultúrák és neo-törzsek: A (látványos) ifjúsági (szub)kultúrák brit kutatásának legújabb hulláma. Replika, 53: 91–110.

Online cikk:

Szerző(k) neve(i) (kiadás éve [első kiadás éve, ha eltérő]) Tanulmány címe. Folyóirat neve, évfolyam(szám).link

Példa:

Bradley, D. A. (2006) Scenes of Transmission: Youth Culture, MP3 File Sharing, and Transferable Strategies of Cultural Practice. M/C Journal, A Journal of Media and Culture, 9(1). http://journal.media-culture.org.au/0603/05-bradley.php

Szerző nélküli szöveges tartalom (pl. online újságcikk):

Médium neve (megjelenés éve): Cikk címe. Megjelenés hónapja, napja. link

Példa:

BBC News (2009) Oldest rocker in town. Január 13. http://news.bbc.co.uk/2/hi/7826717.stm

3.2. Szöveg végi diszkográfia

Egy vagy két felvételt tartalmazó, cím nélküli kiadvány (pl. kislemez) esetén:

Szerző neve (hivatkozott kiadás éve [első kiadás éve, ha eltér]) Darab címe. (Hanghordozó típusa). Kiadó neve Hangfelvétel kódja.

Példák:

The Beatles (1994 [1967]) Strawberry Fields Forever/ Penny Lane. (Vinyl 7"). Capitol Records S7-17697.

Több felvételt tartalmazó kiadvány (LP, EP, kazetta, CD, stb.) esetén:

Szerző neve (hivatkozott kiadás éve [első kiadás éve, ha eltér]) Kiadvány címe. (Hanghordozó típusa). Kiadó neve Hangfelvétel kódja.

Példa:

Nirvana (1991) Nevermind. (Hangkazetta). Geffen Records GEC-19050.

Több felvételt tartalmazó kiadvány (LP, EP, kazetta, CD, stb.) része (pl. egy dal) esetén:

Szerző neve (hivatkozott kiadás éve [első kiadás éve, ha eltér]) Darab címe. Tartalmazó kiadvány címe. (Hanghordozó típusa). Kiadó neve Hangfelvétel kódja.

Példa:

Nirvana (1991) Smells Like Teen Spirit. Nevermind. (Hangkazetta). Geffen Records GEC-19050.

Szerző és előadó eltérése esetén:

Szerző neve (hivatkozott kiadás éve [első kiadás éve, ha eltér]) Tartalmazó kiadvány címe. Előadó(k) neve(i). (Hanghordozó típusa). Kiadó neve Hangfelvétel kódja.

Példa:

Beethoven, Ludwig van (2003 [1958]) The 9 Symphonies. Előad. NBC Symphony Orchestra. Vez. Arturo Toscanini. (CD). RCA Records Red Seal 82876-55702-2.

Kiadás(ok) és rögzítés / komponálás idejének nagyobb eltérése esetén (ha feltüntetése indokolt):

Szerző neve (hivatkozott kiadás éve [első kiadás éve, ha eltér]) Kiadvány címe. (Hanghordozó típusa). Kiadó neve Hangfelvétel kódja. Hangrögzítés éve:

Példa:

Captain Beefheart & his Magic Band (1999 [1970]) Mirror Man (The Mirror Man Sessions). (CD). Buddah Records ‎74321 691742. Hangrögzítés éve: 1967.

Szerző neve (hivatkozott kiadás éve [első kiadás éve, ha eltér]). Kiadvány címe. (Hanghordozó típusa). Kiadó neve Hangfelvétel kódja. Komponálás éve:

Példa:

Beethoven, Ludwig van (2003 [1958]). The 9 Symphonies. Előad. NBC Symphony Orchestra., Vez. Arturo Toscanini. (CD). RCA Records Red Seal 82876-55702-2. Komponálás évei: 1799–1825.

3.3. Szöveg végi kottajegyzék

Zeneszerző és szövegíró (hivatkozott kiadás éve [első kiadás éve, ha eltér]) Cím.[Partitúra]. Kiadás helye: Kiadó neve.

Példák:

Picker, T. (Zeneszerző) és McClatchy, J. D. (Szövegíró) (1995) Emmeline: An opera in two acts [Score and parts]. Mainz, Németország: Schott Helicon.

Haydn, F. J. (2001 [1798]) The creation. Mineola, NY: Dover.

Mozart, W. A. (1970 [1791]) Die Zauberflöte, K. 620 [Énekpartitúra]. München, Németország: Becksche Verlagsbuchhandlung.

3.4. Szöveg végi filmográfia

Önálló filmek (játékfilmek és rövidfilmek egyaránt):

Film címe (hivatkozott kiadás éve [első kiadás éve, ha eltér]) Rendező neve: . Opcionálisan. író neve. Opc. főszereplők nevei: . Opc. hordozó médium megnevezése. Opc. kiadó és kód megnevezése.

Példák:

Ed Wood (1994) Rend. Tim Burton.

vagy:

Ed Wood (2004 [1994]) Rend. Tim Burton. Előad. Johnny Depp, Martin Landau, Sarah Jessica Parker, Patricia Arquette. DVD (Special Edition). Touchstone B0000VD04M.

Sorozat:

Sorozatrész címe. Sorozat címe. (hivatkozott kiadás éve [első kiadás éve, ha eltér]) Rendező neve: . Opcionálisan. író neve. Opc. főszereplők nevei: . Opc. hordozó médium megnevezése. Opc. kiadó és kód megnevezése.

Példák:

The Blessing Way. The X-Files. Fox. WXIA, Atlanta. 19 Jul. 1998. Televízió.

The One Where Chandler Can't Cry. Friends: The Complete Sixth Season. Írta: Andrew Reich és Ted Cohen. Rend.: Kevin Bright. (Televízió. Fox, 1998. júl.18.). DVD. Warner Brothers B0000X2ECE, 2004.