A Zenei Hálózatok Folyóiratban (ZHF) megjelenő cikkek elbírálásának folyamata


A ZHF az úgynevezett dupla anonim szakmai bírálati rendszert (double blind peer review) használja a beérkező tanulmányok elbírálására. Ez azt jelenti, hogy minden cikket szakértő kollégák bírálnak el anonim módon, úgy, hogy nem tudják, ki a bírált tanulmány szerzője. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy a hazai társadalom- és humántudományi színtér kis mérete miatt a teljes anonimitás a gyakorlatban nem mindig valósulhat meg, hiszen gyakran ki lehet következtetni a szövegből vagy éppen a bírálatból a szerző vagy a bíráló személyét. A rendszer használatával arra törekszünk, hogy a lehető legszigorúbban kizárjuk a személyes szempontokat, és hogy a lehető legtöbb fék és egyensúly kerüljön be a bírálat folyamatába, azaz minden cikk szakmai, tudományos szempontok szerint legyen elbírálva.

A szakmai bírálói munkát a szerkesztőbizottságból vagy a folyóirat szakértői köréből választott bíráló, kivételes esetben az egyik szerkesztő vagy felkért külső szakértő végzi el, díjazás nélkül. A cikk beérkezése és a publikálásra kész változat megszületése között jellemzően 2-5 hónap telhet el.

A bírálók anonim módon dolgoznak, de az értékelés szempontjai és a folyamat teljesen transzparens.

A bírálati folyamat főbb állomásai és időbeosztása:

1. A cikk beküldése, fogadása

Ha elkészült a publikálásra szánt tanulmány (a folyóirat tartalmi és formai követelményei szerint), a zhfolyoirat@gmail.com címen várjuk az írást, és egy külön dokumentumban a szerzői űrlapot. Összesen tehát két csatolt dokumentumot várunk, egyet a tanulmánnyal, név nélkül (a dokumentum szerzőjét is anonimra állítva – ezt a Wordben az Eszközök -> Beállítások -> Felhasználó menüpontnál lehet megtenni) és egy másikat névvel, a szerző adataival.

2. Értesítés a beérkezésről (max. 5 nap)

A beérkezett levélre 5 napon belül reagálunk, jelezve, hogy megkaptuk az írást.

3. Döntés a peer review elindításáról (max. 10 nap)

A cikket ezután a szerkesztőség minimum két tagja elolvassa, és megítéli, hogy az írás továbbküldhető-e az anonim bírálóknak. A döntésről a cikk beérkezését követő 10 napon belül értesítjük a szerzőt.

3A. Elutasítás

Ha cikket a szerkesztők nem ítélik továbbküldhetőnek, a döntést egy bírálattal indokolva küldik meg a szerzőnek. A bírálati folyamat ebben az esetben lezárul. Ha a szerző a bírálatot követve jelentősen átdolgozza a szövegét, vagy egy másik szöveggel jelentkezik, természetesen van lehetőség újabb peer review folyamat indítására.

3B. Elfogadás

Ha a cikket a szerkesztők továbbküldhetőnek ítélik meg, akkor értesítik a szerzőt, hogy a cikket (a személyes adatokat tartalmazó dokumentum nélkül) továbbküldik két anonim bírálónak.

4. Peer review (max. 31 nap)

Az anonim bírálóknak egy hónapja van a szöveg értékelésére. Az értékelésnek (melyet az itt elérhető űrlapon töltenek ki a bírálók, és amelyet a szerző is megkap a kommentált tanulmánnyal) három fő eleme van:

A. A publikálásra való elfogadás vagy elutasítás megállapítása,

B. A tanulmány minimum 500, maximum 2000 karakteres, összefoglaló értékelése,

C. A hibák, módosítandó részek pontos megjelölése, és amennyiben a tanulmányt közlésre elfogadja a bíráló, azok pontos módosítási javaslatai.

5. Visszajelzés a peer review eredményéről (max. 3 nap)

Az anonim bírálók a szerkesztőknek küldik vissza a bírálatokat. A szerkesztők ezt követően 3 napon belül jelzik az eredményt a szerzőnek.

5A. Elutasítás

Ha mindkét bíráló közlésre alkalmatlannak tartja a tanulmányt, akkor a bírálataikat az elutasító döntéssel együtt a szerkesztő elküldi a szerzőnek. A bírálati folyamat ebben az esetben lezárul. Ha a szerző a bírálatokat követve mégis jelentősen átdolgozza a szövegét, vagy egy másik szöveggel jelentkezik, természetesen újabb peer review folyamatra sor kerülhet, nem feltétlenül ugyanazokkal a bírálókkal.

5B. Elfogadás

Ha mindkét bíráló közlésre alkalmasnak tartja a tanulmányt, akkor a bírálataikat az elfogadó döntéssel együtt a szerkesztő elküldi a szerzőnek. Ezután a 6. pont forgatókönyve lép életbe.

5C. Vitás helyzet, harmadik bíráló

Ha az egyik bíráló közlésre alkalmasnak ítéli a cikket, a másik pedig elutasítja, akkor egy harmadik bírálónak adjuk ki az írást, és értesítjük a szerzőt a helyzetről. A harmadik bírálónak is egy hónapja (max. 31 nap) van a szöveg értékelésére. Ahogy megjön az értékelés, az 5A vagy 5B pontok forgatókönyve szerint zajlik tovább a folyamat.

6. Tartalmi javítások (Átdolgozás, 1. fázis) (max. 31 nap)

A szerzőnek szintén egy hónapon belül kell visszaküldenie a javított verziót a szerkesztőnek. (Amennyiben a szerző nem tartja be a folyamatban leírt határidőket, a szerkesztőség visszautasíthatja a tanulmány közlését.)

7. Visszajelzés, egyeztetés az átdolgozásról (Átdolgozás, 2. fázis) (max. 7 + 7 + 31 nap)

A javított változat beérkezését követően a szerkesztőknek egy héten belül vissza kell jelezniük, elfogadják-e a változtatásokat.

7A. Elfogadás

Amennyiben a szerkesztők elfogadják a változtatásokat, úgy a folyamat a következő, 8. fázisba lép.

7B. Elutasítás, további átdolgozásra való felszólítás

Amennyiben nem, úgy a szerzőnek két héten belül kell visszaküldenie az újrajavított verziót. Ha a szerkesztők elfogadják a változtatásokat, úgy a folyamat a 8. ponthoz lép. Ha nem, egy újabb hét áll rendelkezésre a szerzővel való egyeztetésre.

8. Formai, nyelvi szerkesztés és jóváhagyás (Átdolgozás, 3. fázis) (max. 31 + 7 nap)

A szerkesztő elküldi a véglegesnek szánt, korrektúrázott verziót a szerzőnek. A szerkesztőnek maximum egy hónapja van arra, hogy az általa szükségesnek ítélt nyelvi, formai változtatásokat beleírja a szövegbe, a szerzőnek pedig egy hete, hogy visszajelezzen, elfogadja-e. A szerkesztőség fenntartja a jogot, hogy ha szükség van rá, a szöveg végső, egyeztetett és jóváhagyott verziójában kisebb, nyelvi vagy formai javításokat végezzen megjelenés előtt.

9. Megjelenés (változó)

A tanulmány az aktuális lapzártától, laptervtől függően jelenik meg a folyóiratban.